Praktische informatie

Praktische informatie
Praktische informatie

Tarief:

Consult integrale coaching – intake en vervolgconsulten € 75,- per uur incl. BTW

De gemiddelde duur van een consult is 1 tot 1,5 uur. De gemiddelde duur van een intake (incl. consult) is 1,5 tot 2 uur. Het bedrag dient te worden voldaan aan het einde van de behandeling (factuur). Op ieder consult zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Als therapeut ben ik aangesloten bij CAT Collectief en door hen aangemerkt als een Vergoedbare CAT-therapeut. Hierdoor zijn er diverse ziektekostenverzekeraars die de kosten van een consult, afhankelijk van jouw aanvullende verzekering en in geval van individuele en curatieve therapie, geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Een behandeling bij KrachtVol valt onder:

  • Lichaamsgerichte psychotherapie: prestatiecode 24513
  • (Kinder) Coaching: prestatiecode 24505
  • Natuurgeneeskundige therapie: prestatiecode 24005

Kijk op de website www.catvergoedbaar.nl voor informatie over de mate van vergoeding door de zorgverzekeraars.

Informatie die van belang is voor uw zorgverzekeraar:

KvK nummer: 57901783
BTW nummer: NL002016269B24

Op de consulten is de Behandelovereenkomst van toepassing. Een cliënt wordt verzocht deze overeenkomst tijdens het eerste consult ondertekend mee te nemen danwel ter plekke te ondertekenen. 

Voor kinderen en minderjarigen tot 16 jaar geldt dat toestemming door ouders of voogd verplicht is. Bij een consult met een minderjarige tussen de 12 en 16 jaar is toestemming van de ouders of voogd nodig, maar ook van de minderjarige zelf.

Het Minderjarigen toestemmingsformulier  moet voor elk consult door beide ouders (en de minderjarige) ondertekend worden en dienst meegenomen te worden naar de afspraak.

Een consult met een kind onder de 12 jaar zal enkel plaatsvinden in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Graag leg ik kort uit wat dit betekent. 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat jij als cliënt van mijn praktijk ontevreden bent of een klacht hebt over de geboden dienstverlening. Mijn voorkeur gaat er uiteraard naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Samen kunnen we naar een passende oplossing zoeken. Mocht we er samen niet uitkomen of je vindt dit om welke reden dan ook niet prettig, dan kun je terecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillen commissie.  Kijk voor meer informatie over mijnklachtenregeling op www.gatgeschillen.nl

Als CAT-therapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie www.gatgeschillen.nl/beroepscode

In toenemende mate professionaliseert de natuurgerichte gezondheidszorg zich. Om die reden is gesteld dat elke zorgaanbieder over aantoonbaar voldoende medische en psychosociale basiskennis moet beschikken. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) toets deze medische en psychosociale opleidingen aan de PLATO-eisen die in opdracht van de zorgverzekeraars zijn opgesteld. Ik beschik over een medische opleiding die erkend is door het CPION en voldoet aan deze PLATO-eisen.

Uiteraard ga ik zorgvuldig om met jouw gegevens. Bekijk hier mijn privacy beleid .

Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik ervan.